Budföring

Endast reservplatser

Målgrupp: Ekipage som siktar på att tävla i bruks och har påbörjat lydnads- och spår eller sökträning och önskar introduktion till budföringsmomentet. Budföring ingår som ett av specialmomenten i bruksets två första klasser: appell och lägre.
Mål: Efter avslutad kurs har ekipagen god förståelse för hur budföring går till samt en samling verktyg för att självständigt kunna fortsätta sin träning.
Innehåll: Under kursens teoridel går vi igenom hur momentet budföring går till, hur du som förare ska och får agera under momentet samt hur du kan påbörja och komma vidare i träning.

Under kursens praktikdel tränar vi budföringens olika delar såsom stadga, hantering, lämna föraren och springa till föraren.

För de hundar som kommit lite längre i sin träning tränar vi vidare med exempelvis kommendering och/eller skytt (utan skott). Skott ingår i budföringens lägre klass men förekommer inte på kursen.

Krav: Hunden ska ha ett belöningsintresse samt komma på inkallning, en stor fördel är om hunden kan grunderna i omvänt lockande samt att ta en belöning på kommando. Föraren ska ha intresse för att tävla bruks och ha förståelse för grundläggande belöningsteknik.
Datum:
 • Onsdag 10 april kl 19 (teori)
 • Måndag 25 april kl 19 (praktik)
Antal träffar:  2 kurstillfällen
Pris:
 • 600 kr
 • Medlemskap hos Vällingby Brukshundklubb krävs. Är du ännu inte medlem, kan du teckna ditt medlemskap här när du har fått bekräftelse från kursen:
  https://brukshundklubben.membersite.se/

  Medlemskap kostar 610 kr.
  Du som redan är medlem i en annan lokal- eller rasklubben under SBK behöver inte betala förbundsavgift, utan betala bara lokalavgift 210 kr.

Instruktör: Emma Jansson (SBK instruktör)

Anmälan

Anmälan till kursen sker genom formulär nedan. Efter någon/några dagar får du en bekräftelse med instruktioner för hur du ska betala kursen. Anmälan anses inte komplett förrän betalning skett.

Glöm inte att anmäla personen som kommer vara huvudföraren på kursen (anmäler du t.ex en annan familjemedlem, skriv in dennes information). Medföljande familjemedlemmar ska också vara medlemmar hos oss. De kan t.ex bli familjemedlemmar. Skriv deras information (namn, personnummer och mailadress) i textrutan här nedan.

Om du inte hör från oss på en vecka, skicka ett mail till kurser@vallingbybk.se

Med min anmälan ingår jag ett avtal med Vällingby BHK som innebär att jag godkänner att ovanstående uppgifter används inom VBK och för registrering av medlemskap hos Svenska Brukshundklubben.

Allmänt om våra kurser

 • Alla våra kurser anordnas i samarbete med Studiefrämjandet Stockholms län
 • För att gå på kurs hos oss måste du vara medlem i Vällingby BK. Medlemskapet betalas enklast in tillsammans med kursavgiften. Årsavgiften för fullbetalande medlem är för närvarande 610 kronor (Läs mer under Medlem)
 • Undantag är om är du medlem i Sveriges Hundungdom (SHU). Då behöver du inte lösa medlemskap i VBK för att gå kurs
 • Eftersom det är många som vill delta i våra kurser är anmälan till kurs bindande. Kursavgiften skall vara betald senast 2 veckor innan kursens början och återbetalas inte annat än vid sjukdom eller olycksfall. Dock, om du ångrar dig inom 14 dagar från att vi bekräftat din anmälan kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.
 • Din hund måste vara vaccinerad mot valpsjuka, HCC och parvovirus under hela kursen. Ta med vaccinationsintyg och visa vid kursstarten.
 • ID-kontroll kommer att genomföras på alla hundar vid kursstart
 • Om din hund är importerad måste den vara minst sex månader gammal, ha vistats i landet tre månader, samt vara vaccinerad och märkt.

Annat som kan vara bra att tänka på

 • Vi är till största del utomhus på våra kurser. Kursen blir betydligt roligare om du är varm och torr.
 • Ta alltid med dig ordentligt med gott godis till hunden, roligaste leksaken och vanligt koppel  (ej flexi-koppel).
 • Det är inte säkert att du alltid kan ha din hund vid din sida. Ibland måste den kanske vänta i bilen, i en bur i klubbstugan eller vid ett träd (men självklart lämnar vi dem inte helt ensamma i skogen)
 • Ta med ordentligt med vatten till hunden (vi saknar rinnande vatten i klubbstugan)
 • I klubbstugan finns café och toaletter. Om vi ska ut i skogen kan det vara bra att ta med fika till dig själv.

Har du frågor om kursen, hör av dig till kurser@vallingbybk.se

Comments are closed.