Uppletande – INSTÄLLD pga få anmälningar

Målgrupp: Ekipage som siktar på att tävla i bruksets högre klasser och önskar introduktion till uppletandemomentet.
Mål: Efter avslutad kurs har ekipagen god förståelse för hur uppletande går till samt en samling verktyg för att självständigt kunna fortsätta sin träning.
Innehåll: Under kursens teoridel går vi igenom hur momentet uppletande går till, hur du som förare ska och får agera under momentet samt hur du kan påbörja och komma vidare i träning.

Under kursens praktikdel tränar vi uppletandets olika delar såsom riktande, föremålshantering, och vittringsarbete.

Krav: Hunden ska ha ett belöningsintresse samt plocka upp och släppa föremål på kommando. Föraren ska ha sikte på att tävla bruks och ha förståelse för belöningsteknik.

Du kommer behöva bil, för att ta dig fram till de platserna vi ska träffas. Din hund kommer också behöva kunna vänta sin tur ensam i bilen

Datum:
  • Onsdag 4 maj kl 19 (teori utan hund)
  • Söndag 8 maj kl 15 (praktik)
  • Söndag 22 maj kl 15 (praktik)
Antal träffar:  3 kurstillfällen
Pris:
  • 900 kr för VBK medlem

Medlemskap hos Vällingby Brukshundklubb krävs. Är du ännu inte medlem, kan du teckna ditt medlemskap här:
https://brukshundklubben.membersite.se/

Medlemskap kostar 610 kr.
Du som redan är medlem i en annan lokal- eller rasklubben under SBK behöver inte betala förbundsavgift, utan betala bara lokalavgift 210 kr.

Instruktör: Emma Jansson (SBK instruktör)

Comments are closed.