Tävlingslydnad – Redo för Startklass

Målgrupp: Hundar från ca 9 månader. För ekipage som påbörjat tävlingsinriktad lydnadsträning i form av grundfärdigheter och vill utveckla dessa till momentdelar och moment. För förare som vill lägga mycket tid på träning mellan kurstillfällena.
Mål: Efter avslutad kurs har ekipagen verktyg att själva fortsätta sin lydnadsträning för start i tävlingslydnadens startklass
Innehåll: Under kursen nyttjar vi de grundfärdigheter hunden kan till att utveckla momentdelar och moment. Ekipagen introduceras också i de aspekter inom tävlingslydnaden som inte har med moment att göra såsom kommendering, kedjning och störningsträning.
Krav: Hunden ska med fördel kunna några grundfärdigheter så som exempelvis tasstarget, omvänt lockande, plocka upp föremål, bakdelskontroll på ”pallen”, låsa blicken framåt, utgångsposition, baklängesmarsch, handtarget, springa mot föraren etc men behöver inte kunna några moment.
Litteratur:
Antal träffar
Pris:
 • 1800 kr för VBK medlem
 • 2010 kr för dig som är medlem i annan lokal- eller rasklubb under Svenska Brukshundklubben
 • 2410 kr för icke-medlem (då ingår ett års medlemskap i VBK)
Instruktör: Ann Carlson

Ann är SBK tävlingsinstruktör, samt lydnadsdomare och tävlingsledare, men även utbildad nose work- och specialsöksinstruktör.

Kursdatum: Tisdag 3/9
Torsdag 12/9
Tisdag 17/9
Torsdag 26/9
Tisdag 1/10
Tisdag 8/10

Alla kurstillfällen kl 18:30-20:00

Anmälan

Anmälan till kursen sker genom formulär nedan. Efter någon/några dagar får du en bekräftelse med instruktioner för hur du ska betala kursen. Anmälan anses inte komplett förrän betalning skett.

Om du inte hör från oss på en vecka, skicka ett mail till kurser@vallingbybk.se


Med min anmälan ingår jag ett avtal med Vällingby BHK som innebär att jag godkänner att ovanstående uppgifter används inom VBK och för registrering av medlemskap hos Svenska Brukshundklubben.

Allmänt om våra kurser

 • Alla våra kurser anordnas i samarbete med Studiefrämjandet Stockholms län
 • För att gå på kurs hos oss måste du vara medlem i Vällingby BK. Medlemskapet betalas enklast in tillsammans med kursavgiften. Årsavgiften för fullbetalande medlem är för närvarande 610 kronor (Läs mer under Medlem) Vid kurser där flera familjemedlemmar kan delta i undervisning vill vi, att även dessa skall vara medlemmar hos oss. När en familjemedlem är en fullbetalande medlem hos oss, kan vi erbjuda “familjemedlemskap” till de övriga. För närvarande kostar familjemedlemskap 110 kr.
 • Undantag är om är du medlem i Sveriges Hundungdom (SHU). Då behöver du inte lösa medlemskap i VBK för att gå kurs
 • Eftersom det är många som vill delta i våra kurser är anmälan till kurs bindande. Kursavgiften skall vara betald inom 2 veckor från mottaget bekräftelse, men skall vara betalt senast innan kursstart vid anmälan/bekräftelsen senare än två veckor före kursstarten. Kursavgift återbetalas inte annat än vid sjukdom eller olycksfall. Dock, om du ångrar dig inom 14 dagar från att vi bekräftat din anmälan kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.
 • Din hund måste vara vaccinerad mot valpsjuka, HCC och parvovirus under hela kursen. Ta med vaccinationsintyg och visa vid kursstarten.
 • ID-kontroll kommer att genomföras på alla hundar vid kursstart
 • Om din hund är importerad måste den vara minst sex månader gammal, ha vistats i landet tre månader, samt vara vaccinerad och märkt.

Annat som kan vara bra att tänka på

 • Vi är till största del utomhus på våra kurser. Kursen blir betydligt roligare om du är varm och torr.
 • Ta alltid med dig ordentligt med gott godis till hunden, roligaste leksaken och vanligt koppel  (ej flexi-koppel).
 • Det är inte säkert att du alltid kan ha din hund vid din sida. Ibland måste den kanske vänta i bilen, i en bur i klubbstugan eller vid ett träd (men självklart lämnar vi dem inte helt ensamma i skogen)
 • Ta med ordentligt med vatten till hunden (vi saknar rinnande vatten i klubbstugan)
 • I klubbstugan finns café och toaletter. Om vi ska ut i skogen kan det vara bra att ta med fika till dig själv.

Har du frågor om kursen, hör av dig till kurser@vallingbybk.se

Comments are closed.