Temakurs i Bruks: Budföring

Målgrupp: Ekipage som siktar på att tävla i bruks och har påbörjat lydnads- och spår eller sökträning och önskar introduktion till budföringsmomentet. Budföring ingår som ett av specialmomenten i bruksets två första klasser: appell och lägre.
Mål: Efter avslutad kurs har ekipagen god förståelse för hur budföring går till samt en samling verktyg för att självständigt kunna fortsätta sin träning.
Innehåll: Under kursens teoridel går vi igenom hur momentet budföring går till, hur du som förare ska och får agera under momentet samt hur du kan påbörja och komma vidare i träning.

Under kursens praktikdel tränar vi budföringens olika delar såsom stadga, hantering, lämna föraren och springa till föraren.

För de hundar som kommit lite längre i sin träning tränar vi vidare med exempelvis kommendering och/eller skytt (utan skott). Skott ingår i budföringens lägre klass men förekommer inte på kursen.

Krav: Hunden ska ha ett belöningsintresse samt komma på inkallning, en stor fördel är om hunden kan grunderna i omvänt lockande samt att ta en belöning på kommando. Föraren ska ha intresse för att tävla bruks och ha förståelse för grundläggande belöningsteknik.
Litteratur:  –
Antal träffar:  2 kurstillfällen
Pris:
 • 600 kr för medlemmar.
 • 810 kr för dig som är medlem i annan lokal- eller rasklubb under Svenska Brukshundklubben
 • 1210 kr för icke-medlem (då ingår ett års medlemskap i VBK)
Instruktör: Emma Jansson (SBK instruktör)

Datum
 • Onsdag 9/10 kl 19:00-20:30 (teori)
 • Torsdag 10/10 kl 19:00-20:30 (praktik)

Anmälan

Anmälan till kursen sker genom formulär nedan. Efter någon/några dagar får du en bekräftelse med instruktioner för hur du ska betala kursen. Anmälan anses inte komplett förrän betalning skett.

Om du inte hör från oss på en vecka, skicka ett mail till kurser@vallingbybk.se

Med min anmälan ingår jag ett avtal med Vällingby BHK som innebär att jag godkänner att ovanstående uppgifter används inom VBK och för registrering av medlemskap hos Svenska Brukshundklubben.

Allmänt om våra kurser

 • Alla våra kurser anordnas i samarbete med Studiefrämjandet Stockholms län
 • För att gå på kurs hos oss måste du vara medlem i Vällingby BK. Medlemskapet betalas enklast in tillsammans med kursavgiften. Årsavgiften för fullbetalande medlem är för närvarande 610 kronor (Läs mer under Medlem)
 • Undantag är om är du medlem i Sveriges Hundungdom (SHU). Då behöver du inte lösa medlemskap i VBK för att gå kurs
 • Eftersom det är många som vill delta i våra kurser är anmälan till kurs bindande. För att bekräfta din plats på kursen, skall kursavgiten vara betalt inom 14 dagar efter du har mottagit bekräftelse med betalningsinformation från oss, dock senast dagen innan kursstart vid anmälan senare än 14 dagar från kursstart. Kursavgiften återbetalas inte annat än vid sjukdom eller olycksfall. Dock, om du ångrar dig inom 14 dagar från att vi bekräftat din anmälan kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.
 • Din hund måste vara vaccinerad mot valpsjuka, HCC och parvovirus under hela kursen. Ta med vaccinationsintyg och visa vid kursstarten.
 • ID-kontroll kommer att genomföras på alla hundar vid kursstart
 • Om din hund är importerad måste den vara minst sex månader gammal, ha vistats i landet tre månader, samt vara vaccinerad och märkt.

Annat som kan vara bra att tänka på

 • Vi är till största del utomhus på våra kurser. Kursen blir betydligt roligare om du är varm och torr.
 • Ta alltid med dig ordentligt med gott godis till hunden, roligaste leksaken och vanligt koppel  (ej flexi-koppel).
 • Det är inte säkert att du alltid kan ha din hund vid din sida. Ibland måste den kanske vänta i bilen, i en bur i klubbstugan eller vid ett träd (men självklart lämnar vi dem inte helt ensamma i skogen)
 • Ta med ordentligt med vatten till hunden (vi saknar rinnande vatten i klubbstugan)
 • I klubbstugan finns café och toaletter. Om vi ska ut i skogen kan det vara bra att ta med fika till dig själv.

Har du frågor om kursen, hör av dig till kurser@vallingbybk.se

Comments are closed.