Temakurs i Bruks: Spårupptag

Målgrupp: Ekipage som siktar på de högre klasserna i bruksspår och vill komma igång med spårupptagsträningen inför klasserna högre och elit.
Mål: Efter avslutad kurs har ekipagen god förståelse för hur spårupptagen i högre klass och elitklass går till samt en samling verktyg för att självständigt kunna fortsätta sin spårupptagsträning.
Innehåll: Under kursens teoridel går vi igenom hur upptagsrutor ser ut på tävling, hur du som förare får agera under upptaget samt hur du kan påbörja träning av upptagen. Under kursens praktikdel testar vi några olika sätt att träna spårupptag.

Krav: För kursplats med hund måste hunden vara minst godkänd i appellklass spår. För kursplats utan hund måste deltagaren ha kunskap om tävlingsformen för bruksspår då det förutsetts att deltagarna vet hur en spårtävling i stort går till.
Litteratur:  –
Antal träffar:  2 kurstillfällen
Pris med hund:
 • 800 kr för medlemmar.
 • 1010 kr för dig som är medlem i annan lokal- eller rasklubb under Svenska Brukshundklubben
 • 1410 kr för icke-medlem (då ingår ett års medlemskap i VBK)
Pris utan hund (observatör, skriv notis i “meddelande-rutan”):
 • 300 kr för medlemmar.
 • 510 kr för dig som är medlem i annan lokal- eller rasklubb under Svenska Brukshundklubben
 • 910 kr för icke-medlem (då ingår ett års medlemskap i VBK)
Instruktör: Emma Jansson (SBK instruktör)

Datum
 • Onsdag 30/10 kl 19:00-20:30 (teori)
 • Söndag 3/11 kl 09:00-12:00 (praktik)

Anmälan

Anmälan till kursen sker genom formulär nedan. Efter någon/några dagar får du en bekräftelse med instruktioner för hur du ska betala kursen. Anmälan anses inte komplett förrän betalning skett.

Om du inte hör från oss på en vecka, skicka ett mail till kurser@vallingbybk.se

Med min anmälan ingår jag ett avtal med Vällingby BHK som innebär att jag godkänner att ovanstående uppgifter används inom VBK och för registrering av medlemskap hos Svenska Brukshundklubben.

Allmänt om våra kurser

 • Alla våra kurser anordnas i samarbete med Studiefrämjandet Stockholms län
 • För att gå på kurs hos oss måste du vara medlem i Vällingby BK. Medlemskapet betalas enklast in tillsammans med kursavgiften. Årsavgiften för fullbetalande medlem är för närvarande 610 kronor (Läs mer under Medlem)
 • Undantag är om är du medlem i Sveriges Hundungdom (SHU). Då behöver du inte lösa medlemskap i VBK för att gå kurs
 • Eftersom det är många som vill delta i våra kurser är anmälan till kurs bindande. För att bekräfta din plats på kursen, skall kursavgiten vara betalt inom 14 dagar efter du har mottagit bekräftelse med betalningsinformation från oss, dock senast dagen innan kursstart vid anmälan senare än 14 dagar från kursstart. Kursavgiften återbetalas inte annat än vid sjukdom eller olycksfall. Dock, om du ångrar dig inom 14 dagar från att vi bekräftat din anmälan kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.
 • Din hund måste vara vaccinerad mot valpsjuka, HCC och parvovirus under hela kursen. Ta med vaccinationsintyg och visa vid kursstarten.
 • ID-kontroll kommer att genomföras på alla hundar vid kursstart
 • Om din hund är importerad måste den vara minst sex månader gammal, ha vistats i landet tre månader, samt vara vaccinerad och märkt.

Annat som kan vara bra att tänka på

 • Vi är till största del utomhus på våra kurser. Kursen blir betydligt roligare om du är varm och torr.
 • Ta alltid med dig ordentligt med gott godis till hunden, roligaste leksaken och vanligt koppel  (ej flexi-koppel).
 • Det är inte säkert att du alltid kan ha din hund vid din sida. Ibland måste den kanske vänta i bilen, i en bur i klubbstugan eller vid ett träd (men självklart lämnar vi dem inte helt ensamma i skogen)
 • Ta med ordentligt med vatten till hunden (vi saknar rinnande vatten i klubbstugan)
 • I klubbstugan finns café och toaletter. Om vi ska ut i skogen kan det vara bra att ta med fika till dig själv.

Har du frågor om kursen, hör av dig till kurser@vallingbybk.se

Comments are closed.