Appellkurs (spår, budföring och lydnad)

Målgrupp: Ekipage som siktar på att tävla i bruks och önskar utvecklas inom appellklassens special- (budföring och spår) och lydnadsmoment.
Mål: Efter avslutad kurs har ekipagen god förståelse för vad som krävs för appellklass och en samling verktyg för att självständigt kunna fortsätta sin träning med sikte på en tävlingsstart!
Innehåll: Under kursens teoridel går vi igenom hur en appelltävling och de ingående momenten går till och hur inlärning av lydnadsmomenten och budföring påbörjas och vidareutvecklas.

Under kursens praktikdel tränar vi budföringens och lydnadens olika delar och använder dem i respektive moment. Vi ägnar de moment som inte ingår i lydnadens startklass extra uppmärksamhet (platsliggning, framförgående).

Under kursen spårdel fokuserar vi på att utveckla hundarnas spårförmåga i form av uthållighet och koncentration och arbetar bland annat med påsläpp och tävlingsrutiner.

Krav: Hunden ska ha belöningsintresse och visat intresse för personspår samt ha förståelse för några av de grundfärdigheter som vi bygger lydnadsmomenten på, exempelvis omvänt lockande, följsamhet och targets. Föraren ska ha siktet inställt på att tävla bruks och vara beredd att träna mycket mellan kurstillfällena. Tillgång till bil krävs för att kunna ta sig till skogen och där hunden kan vila under träning.
Antal träffar  10 kurstillfällen
Pris:
 • 2800 kr för medlemmar.
 • 3010 kr för dig som är medlem i annan lokal- eller rasklubb under Svenska Brukshundklubben
 • 3410 kr för icke-medlem (då ingår ett års medlemskap i VBK)
Instruktör: Jan Eriksson (spår) och Emma Jansson (budföring och lydnad)
Kursdatum
  • Mån 14 sept kl 19-20.30, Introduktion
  • Mån 21 sept kl 18-21, Spår
  • Mån 28 sept kl 19-20.30, Lydnad
  • Sön 4 okt  kl 15-18, Spår
  • Mån 12 okt kl 19-20.30, Lydnad
  • Sön 18 okt  kl 15-18, Spår
  • Mån 26 okt kl 19-20.30, Lydnad
  • Sön 1 nov  kl 15-18, Spår
  • Mån 9 nov kl 19-20.30, Lydnad
  • Sön 15 nov  kl 15-18, Avslutning

Sluttider är något flytande, framförallt under spårtillfällena.

Anmälan

För denna kurs gäller ej ”Först till kvarn” utan ekipagen kommer att väljas ut beroende på förkunskaper och ambitioner, beskriv detta kortfattat i din anmälan. Vi utgår från att du avser tävla för Vällingby bhk och ser därför gärna att du redan vid anmälan är medlem hos oss. Anmälan görs senast 5 sept genom formulär nedan och efter några dagar  meddelas vilka ekipage som får plats på kursen. När din plats bekräftas, får du instruktioner för hur du ska betala kursen. Anmälan anses inte komplett förrän betalning skett.

Om du inte hör från oss på en vecka, skicka ett mail till kurser@vallingbybk.se


Med min anmälan ingår jag ett avtal med Vällingby BHK som innebär att jag godkänner att ovanstående uppgifter används inom VBK och för registrering av medlemskap hos Svenska Brukshundklubben.

Allmänt om våra kurser

 • Alla våra kurser anordnas i samarbete med Studiefrämjandet Stockholms län
 • För att gå på kurs hos oss måste du vara medlem i Vällingby BK. Medlemskapet betalas enklast in tillsammans med kursavgiften. Årsavgiften för fullbetalande medlem är för närvarande 610 kronor (Läs mer under Medlem)
 • Undantag är om är du medlem i Sveriges Hundungdom (SHU). Då behöver du inte lösa medlemskap i VBK för att gå kurs
 • Din hund måste vara vaccinerad mot valpsjuka, HCC och parvovirus under hela kursen. Ta med vaccinationsintyg och visa vid kursstarten.
 • Eftersom det är många som vill delta i våra kurser är anmälan till kurs bindande. Kursavgiften skall vara betald senast 2 veckor efter du har mottagit bekräftelsen att du har fått plats på kursen (vid kortare tid än två veckor före kursstart, skall kursavgiften betalas före första kurstillfället). Kursavgiften återbetalas inte annat än vid sjukdom eller olycksfall. Dock, om du ångrar dig inom 14 dagar från att vi bekräftat din anmälan kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.
 • ID-kontroll kommer att genomföras på alla hundar vid kursstart
 • Om din hund är importerad måste den vara minst sex månader gammal, ha vistats i landet tre månader, samt vara vaccinerad och märkt.

Annat som kan vara bra att tänka på

 • Vi är till största del utomhus på våra kurser. Kursen blir betydligt roligare om du är varm och torr.
 • Ta alltid med dig ordentligt med gott godis till hunden, roligaste leksaken och vanligt koppel  (ej flexi-koppel).
 • Det är inte säkert att du alltid kan ha din hund vid din sida. Ibland måste den kanske vänta i bilen, i en bur i klubbstugan eller vid ett träd (men självklart lämnar vi dem inte helt ensamma i skogen)
 • Ta med ordentligt med vatten till hunden (vi saknar rinnande vatten i klubbstugan)
 • I klubbstugan finns café och toaletter. Om vi ska ut i skogen kan det vara bra att ta med fika till dig själv.

Har du frågor om kursen, hör av dig till kurser@vallingbybk.se

Comments are closed.