Bli medlem

Årsavgifter

(Medlemskap gäller 12 månader, alltså inte per kalenderår)

 • Ordinarie medlem 610 kr (lokal + förbundsavgift)
 • Ordinarie medlem som redan är medlem i annan SBK lokal- eller rasklubb 210 kr (endast lokal avgift)
 • Familjemedlem 110 kr
 • Ungdomsmedlem upp till 6-25 år 300 kr (Avgift till Sveriges Hundungdom)

 • Ska du gå kurs hos oss, men är inte medlem?

  Ska du gå kurs hos oss och men är inte medlems hos oss, kan du bli medlem i samband med kursanmälan. Du fyller då formuläret för kursanmälan och anger där att du ännu ej är medlem. Du behöver alltså inte ansöka medlemskap separat.


  Ordinarie medlem

  (Ny medlem eller medlem i en annan SBK-klubb)

  Är du helt ny medlem inom SBK, eller redan medlem hos någon annan SBK-ansluten klubb (andra lokala brukshundklubbar eller rasklubb inom SBK) kan du bli en ordinarie medlem hos oss via Brukshundklubbens centrala hemsida – och väljer oss som klubb.

  Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift.

  Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i. Observera dock att aviseringssumman som visas innan du slutför din anmälan är högre än summan du kommer bli aviserad. Det beror på att vår medlemssystem inte känner av att du redan har betalat förbundsavgift med ditt tidigare medlemskap, förrän din nya anmälan är slutförd.


  Ungdomsmedlem

  Är du 6-25 år gammal, kan du gå med i Sveriges Hundungdom (SHU)

  För att ordinarie eller ungdomsmedlemskap, fyll i  formuläret på SBKs hemsida


  Familjemedlem

  Familjemedlem betalar endast vår klubbs lokala avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem hos oss.(I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

  Efter att du skickat in formuläret kommer du att få en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan om medlemsskap. Det kan dröja ett par dagar innan du får svar och under sommartid längre.

  Betalning av medlemsavgift sker på plusgiro 40 56 28-9, ange namn. Aktuella årsavgifter hittar du under Medlem i huvudmenyn.

  Med min anmälan ingår jag ett avtal med Vällingby BHK som innebär att jag godkänner att ovanstående uppgifter används inom VBK och för registrering av medlemskap hos Svenska Brukshundklubben


  Frågor om medlemskap

  Har du frågor kring ditt medlemskap, kontakta vår kassör på kassor@vallingbybk.se.
  Du kan läsa mer om medlemtyperna här.

  Comments are closed.