Styrelse

VBK’s styrelse har möten månadens första helgfria måndag, varje månad utöver juli och augusti.
Du är välkommen att skicka in förslag till styrelsen via email: sekreterare@vallingbybk.se.

För att det ska hinnas med i dagordningen till nästkommande styrelsemöte, måste förslaget kommit in senast den 15:e i månaden innan. T.ex förslag till mötet i februari, ska ha kommit in senast den 15e januari.

VBKs styrelse 2021

Ordförande Birgitta Siggesson Thulèn
Sekreterare Malin Bouvin
Kassör Rebecca Eriksson
Ledamot Nicole Young
Ledamot Helena Sundewall
Ledamot Linn Leiderö-Palmlöv
Ledamot Therese Björklund
Suppleant Malin Araheimo
Suppleant Izza Skogholm

 

Revisorer 2021

Revisor Lisa Malmgren
Revisor Susan Hanserkers
Revisorssuppleant Ulf Gerhamn
Revisorssuppleant Emma Jansson

 

Valberedning 2021

Sammankallande Bettina Klinke
Helena Afvander
Emily Eriksson

 

Tidigare års styrelser

Tidigare års styrelser hittar du här.

Comments are closed.