Styrelse

VBK’s styrelse har möten månadens första helgfria måndag, varje månad utöver juli och augusti.

Du är välkommen att skicka in förslag till styrelsen via email: sekreterare@vallingbybk.se.

För att det ska hinnas med i dagordningen till nästkommande styrelsemöte, måste förslaget kommit in senast den 15:e i månaden innan. T.ex förslag till mötet i februari, ska ha kommit in senast den 15e januari.

VBKs styrelse 2017

Ordförande Jonna Vulkko
Sekreterare Rebecca Eriksson
Kassör Irma Grahn
Vice ordförande Sofia Badawi
Ledamot Helena Sundewall
Ledamot Christel Perjons
Ledamot Linn Leiderö-Palmlöv
Suppleant Tina Writler
Suppleant Elisabeth Kym

 

Revisorer 2017

Revisor Kerstin Kindert
Revisor Susan Hanserkers
Revisorssuppleant Ulf Gerhamn
Revisorssuppleant Lars Skoog

 

Valberedning 2017

Sammankallande Helge Bollström
Ulrika Grönman
Josefin Hägg

 

Tidigare års styrelser

Tidigare års styrelser hittar du här.

Comments are closed.