Styrelse

VBK’s styrelse har möten månadens första helgfria måndag, varje månad utöver juli och augusti.
Under 2020 har vi styrelsemöten (Datum kommer).

Du är välkommen att skicka in förslag till styrelsen via email: sekreterare@vallingbybk.se.

För att det ska hinnas med i dagordningen till nästkommande styrelsemöte, måste förslaget kommit in senast den 15:e i månaden innan. T.ex förslag till mötet i februari, ska ha kommit in senast den 15e januari.

VBKs styrelse 2020

Ordförande Vakant
Sekreterare Malin Bouvin
Kassör Rebecca Eriksson
Ledamot Nicole Young
Ledamot Helena Sundewall
Ledamot (vice ordf) Birgitta Siggesson Thulèn
Ledamot Emelie Kanrell
Suppleant Lars Skoog
Suppleant Therese Björklund

 

Revisorer 2020

Revisor Lisa Malmgren
Revisor Susan Hanserkers
Revisorssuppleant Ulf Gerhamn
Revisorssuppleant Emma Jansson

 

Valberedning 2020

Sammankallande Johan Weimarsson
Bettina Klinke
Emily Eriksson

 

Tidigare års styrelser

Tidigare års styrelser hittar du här.

Comments are closed.