Styrelse

VBKs styrelse 2017

Ordförande Jonna Vulkko
Sekreterare Rebecca Eriksson
Kassör Irma Grahn
Vice ordförande Linn Leiderö-Palmlöv
Ledamot Helena Sundewall
Ledamot Christel Perjons
Ledamot Sofia Badawi
Suppleant Tina Writler
Suppleant Elisabeth Kym

 

Revisorer 2017

Revisor Kerstin Kindert
Revisor Susan Hanserkers
Revisorssuppleant Ulf Gerhamn
Revisorssuppleant Lars Skoog

 

Valberedning 2017

Sammankallande Helge Bollström
Ulrika Grönman
Josefin Hägg

 

Tidigare års styrelser

Tidigare års styrelser hittar du här.

Comments are closed.