Styrelse

VBK’s styrelse har möten månadens första helgfria måndag, varje månad utöver juli och augusti.
Under 2019 har vi styrelsemöten (Datum kommer).

Du är välkommen att skicka in förslag till styrelsen via email: sekreterare@vallingbybk.se.

För att det ska hinnas med i dagordningen till nästkommande styrelsemöte, måste förslaget kommit in senast den 15:e i månaden innan. T.ex förslag till mötet i februari, ska ha kommit in senast den 15e januari.

VBKs styrelse 2019

Ordförande Annika Hermondsson-Hyltén
Sekreterare Petri Piironen
Kassör Rebecca Eriksson
Vice ordförande Birgitta Siggesson Thulèn
Ledamot Helena Sundewall
Ledamot Irma Grahn
Ledamot Karin Sundqvist
Suppleant Lars Skoog
Suppleant Emilia Bringlöf Pedersen

 

Revisorer 2019

Revisor Lisa Malmgren
Revisor Susan Hanserkers
Revisorssuppleant Ulf Gerhamn
Revisorssuppleant Emma Jansson

 

Valberedning 2019

Sammankallande Sofia Badawi
Johan Weimarsson
Nicole Young

 

Tidigare års styrelser

Tidigare års styrelser hittar du här.

Comments are closed.