Styrelse

VBK’s styrelse har möten månadens första helgfria måndag, varje månad utöver juli och augusti.
Under 2018 har vi styrelsemöten 5/3, 9/4, 7/5, 4/6, 3/9, 1/10, 5/11, 3/12 och 7/1 & 4/2 (2019)

Du är välkommen att skicka in förslag till styrelsen via email: sekreterare@vallingbybk.se.

För att det ska hinnas med i dagordningen till nästkommande styrelsemöte, måste förslaget kommit in senast den 15:e i månaden innan. T.ex förslag till mötet i februari, ska ha kommit in senast den 15e januari.

VBKs styrelse 2018

Ordförande Jonna Vulkko
Sekreterare Petri Piironen
Kassör Rebecca Eriksson
Vice ordförande Linn Leiderö-Palmlöv
Ledamot Helena Sundewall
Ledamot Christel Perjons
Ledamot Annika Hermondsson-Hyltén
Suppleant Tina Writler
Suppleant Elisabeth Kym

 

Revisorer 2018

Revisor Kerstin Kindert
Revisor Susan Hanserkers
Revisorssuppleant Ulf Gerhamn
Revisorssuppleant Lars Skoog

 

Valberedning 2018

Sammankallande Sofia Badawi
Lisa Malmgren
Johan Weimarsson

 

Tidigare års styrelser

Tidigare års styrelser hittar du här.

Comments are closed.