Styrelse

VBK’s styrelse har möten månadens första helgfria måndag, varje månad utöver juli och augusti.
Du är välkommen att skicka in förslag till styrelsen via email: sekreterare@vallingbybk.se.

För att det ska hinnas med i dagordningen till nästkommande styrelsemöte, måste förslaget kommit in senast den 15:e i månaden innan. T.ex förslag till mötet i februari, ska ha kommit in senast den 15e januari.

VBKs styrelse 2022

Ordförande Birgitta Thulèn
Vice ordförande Jenna Norman
Kassör Rebecca Eriksson
Sekreterare Elsa Rosén
Ledamot Helena Sundewall
Ledamot Sandra Lif
Ledamot Sofie Grahn
Suppleant
Suppleant

 

Revisorer 2022

Revisor Lisa Malmgren
Revisor Susan Hanserkers
Revisorssuppleant Ulf Gerhamn
Revisorssuppleant Emma Jansson

 

Valberedning 2022

Sammankallande Sofia Badawi
Helena Afvander
Boel Rosenlund

 

Tidigare års styrelser

Tidigare års styrelser hittar du här.

Comments are closed.