Agilitysektorn

Sammankallande: Brittis Andreasson

Kontakt: agility@vallingbybk.se.

Målsättning

Vår målsättning (kortsiktigt) är att få till bra och givande agility träningar på klubben, vi kan hjälpa varandra på att bli bättre i handlingen och få hundarna att förstå vad de ska göra. Det ska vara i positiv anda och vi ska lära oss hur våra hundar fungerar så alla får ut optimalt av träningen. Det ska också vara roligt och stimulerande både för oss och hundarna.

Långsiktigt mål är att ordna klubbmästerskap och att vi kommer ut på tävlingar, med början på inofficiella tävlingar i närområdet, sen att vi kan ordna en träningstävling på vår klubb och bjuda in andra klubbar.

Containernycklar

Låsen byttes augusti 2012.

Ansökan om nyckel görs hos Agilitysektorn på agility@vallingbybk.se.

Kriterier för att få nyckel är att:

  • Man har gått kurs och vet hur man använder hindren på ett säkert sätt
  • Man är medlem i VBK alt VHU
  • Man är välkänd på klubben
  • Man tränar kontinuerligt/tävlar för VBK/är instruktör på VBK

Deposition för nyckel är 200 kr. Om man har en gammal nyckel kan denna bytas in mot en ny, då gäller den deposition man redan lämnat. Samma regler gäller dock för dom med gamla nycklar, så ny ansökan måste göras.

Hälsningar styrelsen

Comments are closed.