Funktionär

Då VBK är en ideell förening så är flera av våra medlemmar också funktionärer i klubben. Som funktionär inom föreningen kan man vara till exempel styrelsemedlem, instruktör, tävlingsledare, sektorsansvarig eller hjälpa till med enskilda sysslor som gräsklippning, bullbak eller liknande.

Vill du hjälpa till?

Är du intresserad av att bli funktionär inom Vällingby BK, kontakta respektive sektor.

Utlägg

Om du gjort utlägg för klubbens räkning, får du ersättning genom att fylla i en utläggsblankett och lämna i kassörens postfack i klubbstugan, kvitto måste finnas med. Kom ihåg att alla utlägg måste godkännas av styrelsen.

Comments are closed.