Kurs & Träning

Hos oss på Vällingby brukshundklubb är du och din hund välkommen att gå kurs. Varje termin (vår och höst) erbjuder vi ett antal kurser med olika inriktningar. Genom att gå en kurs hos oss ger du dig och din hund en chans att utvecklas. Som nybliven hundägare börjar du kanske med en valpkurs och fortsätter med kurser i allmänlydnad. Blir du sugen på att prova eller aktivt träna någon av grenarna inom hundsporten så finns kurser även för det. Kursutbudet varierar och utvecklas ständigt och vi hoppas du ska hitta en kurs som passar dig och din hund!

Utbud

Vårt aktuella kursutbud hittar du här på hemsidan.

Utöver kurserna arrangerar vi öppen träning på onsdagarkvällar. Läs mer om öppen träning här.

Anmälan

Du anmäler dig till våra kurser genom formulär här på hemsidan under respektive kurs. Då vi ofta har många som vill delta i våra kurser är anmälan till kurs bindande. Kursavgift återbetalas inte annat än vid sjukdom eller olycksfall. Kursavgiften skall vara betald senast 2 veckor innan kursens början.

Medlemskap i Vällingby Brukshundklubb eller annan lokalavdelning under SBK krävs för deltagande i våra kurser. I formuläret för kursanmälan anger du om du redan medlem eller vill bli det i samband med att du anmäler dig till kurs. Enligt samarbetsavtal mellan Sveriges Hundungdom och Svenska Brukshundklubben (SBK) får alla Sveriges Hundungdomar t o m det år man fyller 25, delta på SBK:s kurser och utbildningar utan krav på medlemskap i SBK. För medlemskap se www.shu.se/medlem.

Krav på hundar som går kurs

För att få gå kurs hos någon av SBK/SKKs lokalklubbar måste hunden vara id-märkt och vaccinerad mot valpsjuka. Förbundsstyrelsen har beslutat att alla hundar som deltar i kurs, ska id-kontrolleras vid kursstart. Beslutet grundar sig på att man vill förhindra att insmugglade hundar sprider sjukdomar. Vill du gå kurs med en importerad hund måste den ha uppnått en ålder av 6 månader och varit i landet minst 3 månader.

Studiefrämjandet

Vi samarbetar med studiefrämjandet i vår kursverksamhet. Mer om studiefrämjandet läser du här.

Frågor?

Vid frågor gällande kurser, maila kurser@vallingbybk.se

Comments are closed.