Tävlingsfunktionärer 2014

30 Mars Lydnad klass 1-2

Tävlingsansvarig Izabelle Maelan
Tävlingssekreterare Lars Skoog
Serveringen Jonna Vulkko Robin Stridh
Klass 1a Klass 1b Klass 2
Tävlingsledare Susan Hanserkers Emma Jansson Linda Lauenstein
Skrivare Elisabeth Helgöstam ? Tina Writler

13 April Lägre-Högre klass Sök

Tävlingsansvarig Ulrika Grönman
Tävlingssekreterare Barbro Filmberg
Serveringen Susanne Olsson
Tävlingsledare Petri Piironen
Figuranter Ulrika Grönman Åke Ploghammar Krister Andersson
Irma Grahn Ari Ruuska
Skrivare Sofia Badawi Emma Jansson

15 Maj Lydnad klass 3-Elit

Tävlingsansvarig Izabelle Maelan
Tävlingssekreterare  Lars Skoog Irene Croon
Serveringen  Suss Olsson  Susanna Lundin
Gräsklippning
Klass 3 Klass Elit
Tävlingsledare Emma Jansson Malin Fahlén & Helge Bollström
Skrivare Tina Writler Izabelle Maelan

21 Augusti Lydnad klass 1-2

Tävlingsansvarig Izabelle Maelan
Tävlingssekreterare  ???
Serveringen Susanne Olsson
Gräsklippning
Klass 1 Klass 2
Tävlingsledare Malin Fahlén Emma Jansson
Skrivare Elisabeth Helgöstam JonnaVulkko

21 September Lägre klass Spår

Tävlingsansvarig  Malin Fahlén
Tävlingssekreterare Irene Croon  Lars Skoog
Serveringen  Susanne Olsson
Tävlingsledare  Malin Fahlén  Emma Jansson
Spårläggare  Ulrika Grönman  Åke Ploghammar  Janne Eriksson  Emma Jansson
Spårmottagare  Izabelle Maelan  Irene Croon  Christel Perjons  Helena Sundewall
Skrivare Christel Perjons Helena Sundewall  Emma Jansson

 

Comments are closed.