Tävlingssektorn

 

Sammankallande: Susan Hanserkers

Vill du hjälpa till som funktionär på våra tävlingar?

Har du något förslag på tävlingsrelaterade aktiviteter som du tycker att vi ska anordna?
Vill skänka priser till våra tävlingar? Inte bara hundrelaterade saker är av intresse.

Hör av dig till tävlingssektorn på tavling@vallingbybk.se.

Tematräningskvällar i bruks- och tävlingslydnad våren 2019

Vecka Dag och datum Tema Ansvarig Deltagare
14 Torsdag 4 april Budföring Nicole Young Ansvarig + 1
15 Onsdag 10 april Vittringsapportering Christel Perjons Ansvarig + 1
16 Måndag 15 april Framåtsändande Emma Jansson Ansvarig + 9
17 Tisdag 23 april Störningsträning Susan Hanserkers Ansvarig + 3
18 Måndag 29 april Gruppmoment Sofia Badawi Ansvarig + 2
20 Torsdag 16 maj Träningstävling Susan Hanserkers Ansvarig + 4
21 Måndag 20 maj Uppletande Malin Fahlén Ansvarig + 6
23 Tisdag 4 juni Inkallning Elisabeth Gerhamn Ansvarig + 6
Under tematräningskvällarna träffas aktiva och blivande tävlingsekipage och tränar på ett speciellt moment eller tema tillsammans. Ansvarig person gör eventuell gruppindelning, startordning och organiserar iordningsställande av plan. Träningen är ej instruktörsledd utan var och en planerar sin egen träning och förväntas också hjälpa övriga deltagare. Anmälan sker genom facebook-event.

Auktoriserade tävlingsfunktionärer

Tävlingssekreterare lydnad: Tävlingssekreterare bruks:
 • Lovisa Hanserkers
 • Kerstin Kindert
 • Barbro Filmberg
 • Lovisa Hanserkers
Tävlingsledare lydnad: Tävlingsledare bruks:
 • Malin Bouvin
 • Emma Jansson
 • Susan Hanserkers
 • Christel Perjons
 • Petri Piironen
 • Emma Jansson
 • Malin Fahlén

Comments are closed.