Tävlingssektorn

Sammankallande: Susan Hanserkers

Vill du hjälpa till som funktionär på våra tävlingar?

Har du något förslag på tävlingsrelaterade aktiviteter som du tycker att vi ska anordna?
Vill skänka priser till våra tävlingar? Inte bara hundrelaterade saker är av intresse.

Hör av dig till tävlingssektorn på tavling@vallingbybk.se.

 

Planerade aktiviteter 2022

Öppen skotträning våren 2022

Under skotträningen skjuts 4 skott med 1 min mellanrum med startrevolver 9 mm, ekipagen väljer själva vad de gör under tiden men på övre plan är ekipagen passiva och på nedre plan aktiva. Efter de 4 skotten sker budföring med skott för de ekipage som vill, budföring utan skott sker ej inom ramen för skotträning. För deltagande vid skotträning, betala in 100 kr på Pg : 40 56 28 -9 och märk betalningen “skott”, avgiften är densamma om du deltar vid 1 eller alla 5 tillfällen. Anmäl närvaro i respektive fb-event, se länk nedan.  Om vi under eftermiddagen ser att ingen anmält närvaro tar vi oss friheten att ställa in skotträningen, ingen återbetalning av avgiften sker.

Följande tidpunkter sker skotträning

Auktoriserade tävlingsfunktionärer

Tävlingssekreterare lydnad: Tävlingsledare lydnad:
 • Lovisa Hanserkers
 • Malin Bouvin
 • Emma Jansson
 • Susan Hanserkers
 • Nicole Young
 • Josefine Malmström
Tävlingssekreterare bruks:  Tävlingsledare bruks: Domare bruks:
 • Lovisa Hanserkers
 • Rebecca Eriksson
 • Emma Jansson
 • Malin Fahlén
 • Bettina Klinke (under utb)
 • Petri Piironen

Comments are closed.