Tävlingssektorn

Sammankallande: Susan Hanserkers

Vill du hjälpa till som funktionär på våra tävlingar?

Har du något förslag på tävlingsrelaterade aktiviteter som du tycker att vi ska anordna?
Vill skänka priser till våra tävlingar? Inte bara hundrelaterade saker är av intresse.

Hör av dig till tävlingssektorn på tavling@vallingbybk.se.

 

Planerade aktiviteter 2023

 • Genomföra planerade tävlingar i bruks och tävlingslydnad
 • Öppen skotträning lördagar Q1, 4 ggr
 • Informationstillfälle om regeländringarna i lydnad startklass-klass 2, 4 feb
 • Öppen skotträning tisdagar Q2
 • Träningstävling vår
 • Träningstävling höst

Genomförda aktiviteter 2022

Öppen skotträning Q1 2023

Under skotträningen skjuts 4 skott med 1 min mellanrum med startrevolver 9 mm, ekipagen väljer själva vad de gör under tiden men på övre plan är ekipagen passiva och på nedre plan aktiva. Efter de 4 skotten sker budföring med skott för de ekipage som vill, budföring utan skott sker ej inom ramen för skotträning. Anmäl närvaro i respektive fb-event.  Om vi under fredag eftermiddag ser att färre än 3 anmält närvaro tar vi oss friheten att ställa in skotträningen.

Följande tidpunkter sker skotträning

 • Lördag 14 januari kl 14, skytt Sandra L
 • Lördag 4 februari kl 14, skytt Johan W
 • Lördag 25 februari kl 14, skytt Emma J
 • Lördag 18 mars kl 14, skytt Sofia B

Auktoriserade tävlingsfunktionärer

Tävlingssekreterare lydnad: Tävlingsledare lydnad:
 • Lovisa Hanserkers
 • Malin Bouvin
 • Emma Jansson
 • Susan Hanserkers
 • Nicole Young
 • Josefine Malmström
Tävlingssekreterare bruks:  Tävlingsledare bruks: Domare bruks:
 • Lovisa Hanserkers
 • Rebecca Eriksson
 • Emma Jansson
 • Malin Fahlén
 • Bettina Klinke (under utb)
 • Petri Piironen

Comments are closed.