Tävlingssektorn

Sammankallande: Susan Hanserkers

Vill du hjälpa till som funktionär på våra tävlingar?

Har du något förslag på tävlingsrelaterade aktiviteter som du tycker att vi ska anordna?
Vill skänka priser till våra tävlingar? Inte bara hundrelaterade saker är av intresse.

Hör av dig till tävlingssektorn på tavling@vallingbybk.se.

Aktiviteter 2023

Planerade:

 • Genomföra planerade tävlingar i bruks och tävlingslydnad
 • Öppen skotträning Q4
 • Träningstävlingar höst: nov+dec

Genomförda:

 • Träningstävlingar höst, 6 sept + 7 okt för medlemmar
 • Träningsgrupper i lydnad/brukslydnad Q3
 • Träningsgrupper i lydnad/brukslydnad Q2
 • Öppen skotträning tisdagar Q3, 4 ggr (1 gång inställd pga få anmälningar)
 • Öppen skotträning tisdagar Q2, 5 ggr (1 gång inställd pga få anmälningar)
 • Öppen skotträning lördagar Q1, 4 ggr (1 gång inställd pga få anmälningar)
 • Informationstillfälle om regeländringarna i lydnad startklass-klass 2, 4 feb
 • Träningstävling vår, 25 feb (Inställd pga snö)

Skotträning 2023

Under skotträningen skjuts 4 skott med 1 min mellanrum med startrevolver 9 mm, ekipagen väljer själva vad de gör under tiden men på övre plan är ekipagen passiva och på nedre plan aktiva. Efter de 4 skotten sker budföring med skott för de ekipage som vill, budföring utan skott sker ej inom ramen för skotträning. Anmäl närvaro i respektive fb-event.  Om vi under måndag kväll ser att färre än 3 anmält närvaro tar vi oss friheten att ställa in skotträningen.

Deltar du vid skotträningen förväntas du hjälpa till och skjuta nästa period av skotträningar. Är du ej medlem hos oss vill vi att du tar initiativ till skotträning på din egen klubb så att våra medlemmar har samma möjlighet att åka till andra klubbar och träna skott som vi nu ger dig.

Datum för höstens skotträningar under förutsättning att vi hittar skyttar:

 • Tisdag 22 augusti kl 18, skytt Roger Lif
 • Tisdag 5 september kl 18, skytt Eva Ahlberg
 • Tisdag 19 september kl 18, skytt Matilda Wölkert
 • Tisdag 3 oktober kl 18, skytt Johan Weimarsson
 • Lördag 14 oktober kl 14
 • Lördag 28 oktober kl 14
 • Lördag 11 november kl 14

Auktoriserade tävlingsfunktionärer

Tävlingssekreterare lydnad: Tävlingsledare lydnad:
 • Lovisa Hanserkers
 • Elsa Rosén (under utb)
 • Matilda Wölkert (under utb)
 • Malin Bouvin
 • Emma Jansson
 • Susan Hanserkers
Tävlingssekreterare bruks:  Tävlingsledare bruks: Domare bruks:
 • Lovisa Hanserkers
 • Rebecca Eriksson
 • Matilda Wölkert (under utb)
 • Emma Jansson
 • Malin Fahlén
 • Bettina Klinke
 • Petri Piironen

Comments are closed.