Tävlingssektorn

 

Sammankallande: Susan Hanserkers

Vill du hjälpa till som funktionär på våra tävlingar?

Har du något förslag på tävlingsrelaterade aktiviteter som du tycker att vi ska anordna?
Vill skänka priser till våra tävlingar? Inte bara hundrelaterade saker är av intresse.

Hör av dig till tävlingssektorn på tavling@vallingbybk.se.

Träningstävlingar 2019

Anmälan till träningstävlingarna sker via event på klubbens facebooksida.

 • 10 aug kl 9, Brukslydnad appell-lägre
 • 1 sept kl 15, Brukslydnad appell-lägre

Skotträning 2019

Anmälan till skotträning sker via event på klubbens facebooksida.

 • 3 juli kl 17.30

Tematräningskvällar i bruks- och tävlingslydnad hösten 2019

Vecka Dag och datum Tema Ansvarig
36 Tis 3 Sept Budföring Erika Fundberg
37 Hundens vecka
38 Tis 17 Sept Inkallning Annika Hermodsson Hyltén
39 Tis 24 Sept Störningsträning Susan Hanserkers
40 Tor 3 okt Framåtsändande Emma Jansson

Under tematräningskvällarna träffas aktiva och blivande tävlingsekipage och tränar på ett speciellt moment eller tema tillsammans. Ansvarig person gör eventuell gruppindelning, startordning och organiserar iordningsställande av plan. Träningen är ej instruktörsledd utan var och en planerar sin egen träning och förväntas också hjälpa övriga deltagare. Anmälan sker genom facebook-event.

Tematräningskvällar i bruks- och tävlingslydnad våren 2019

Vecka Dag och datum Tema Ansvarig Deltagare
14 Torsdag 4 april Budföring Nicole Young Ansvarig + 1
15 Onsdag 10 april Vittringsapportering Christel Perjons Ansvarig + 1
16 Måndag 15 april Framåtsändande Emma Jansson Ansvarig + 9
17 Tisdag 23 april Störningsträning Susan Hanserkers Ansvarig + 3
18 Måndag 29 april Gruppmoment Sofia Badawi Ansvarig + 2
20 Torsdag 16 maj Träningstävling Susan Hanserkers Ansvarig + 4
21 Måndag 20 maj Uppletande Malin Fahlén Ansvarig + 6
23 Tisdag 4 juni Inkallning Elisabeth Gerhamn Ansvarig + 6

Auktoriserade tävlingsfunktionärer

Tävlingssekreterare lydnad: Tävlingsledare lydnad:
 • Lovisa Hanserkers
 • Malin Bouvin
 • Emma Jansson
 • Susan Hanserkers
 • Christel Perjons
Tävlingssekreterare bruks:  Tävlingsledare bruks: Domare bruks:
 • Kerstin Kindert
 • Lovisa Hanserkers
 • Rebecca Eriksson
 • Emma Jansson
 • Malin Fahlén
 • Petri Piironen

Comments are closed.