Tävlingssektorn

Sammankallande: Susan Hanserkers

Vill du hjälpa till som funktionär på våra tävlingar?

Har du något förslag på tävlingsrelaterade aktiviteter som du tycker att vi ska anordna?
Vill skänka priser till våra tävlingar? Inte bara hundrelaterade saker är av intresse.

Hör av dig till tävlingssektorn på tavling@vallingbybk.se.

Tematräningskvällar i bruks- och tävlingslydnad våren 2019

Vecka Dag och datum Tema Ansvarig
14 Torsdag 4 april Budföring Nicole Young
15 Onsdag 10 april Vittringsapportering Christel Perjons
16 Måndag 15 april Framåtsändande Emma Jansson
17 Tisdag 23 april Störningsträning Susan Hanserkers
18 Måndag 29 april Gruppmoment Sofia Badawi
19 xdag x maj
20 xdag x maj
21 xdag x maj
22 xdag x maj
Under tematräningskvällarna träffas aktiva tävlingsekipage och tränar på ett speciellt moment eller tema tillsammans. Ansvarig person gör eventuell gruppindelning, startordning och organiserar iordningsställande av plan. Träningen är ej instruktörsledd utan var och en planerar sin egen träning och förväntas också hjälpa övriga deltagare. Anmälan sker genom facebook-event.

Auktoriserade tävlingsfunktionärer

Tävlingssekreterare:

  • Kerstin Kindert
  • Barbro Filmberg

Tävlingsledare lydnad:

  • Emma Jansson
  • Susan Hanserkers
  • Christel Perjons

Tävlingsledare bruks:

  • Petri Piironen
  • Emma Jansson
  • Malin Fahlén

Comments are closed.