Vandringspriser

Ormens vandringspris till bästa hund i appellklass

Tilldelas den ekipage som har högsta poäng över uppflyttningspoäng i en officiell tävling. Vid lika medelbetyg vinner det ekipage som har högst poäng i huvudmomentet. Vid fortsatt lika poäng vinner det ekipage som har högst betyg i nästkommande moment. Ordningsföljden följer regelboken.

Gusse´s vandringspris till bästa spårhund

Tilldelas det ekipage som har högsta medelbetyg i en officiell tävling i elitklass, högre klass eller lägre klass. Dock gäller att cert-poäng eller uppflyttning räknas högre än godkänt resultat även om det godkända ekipaget har högre medelbetyg. Vid lika medelbetyg vinner det ekipage som har högst poäng i huvudmomentet. Vid fortsatt lika poäng vinner det ekipage som har högst betyg i nästkommande moment. Ordningsföljden följer regelboken.

Blitz vandringspris till bästa sökhund

Tilldelas det ekipage som har högsta medelbetyg i en officiell tävling i elitklass, högre klass eller lägre klass. Dock gäller att cert-poäng eller uppflyttning räknas högre än godkänt resultat även om det godkända ekipaget har högre medelbetyg. Vid lika medelbetyg vinner det ekipage som har högst poäng i huvudmomentet. Vid fortsatt lika poäng vinner det ekipage som har högst betyg i nästkommande moment. Ordningsföljden följer regelboken.

Gräshedens vandringspris till bästa rapporthund

Tilldelas det ekipage som har högsta medelbetyg vid två officiella tävlingar i elitklass, högre klass eller lägre klass. Dock gäller att cert-poäng eller uppflyttning räknas högre än godkänt resultat även om det godkända ekipaget har högre medelbetyg. Vid lika medelbetyg vinner det ekipage som har högst poäng i huvudmomentet. Vid fortsatt lika poäng vinner det ekipage som har högst betyg i nästkommande moment. Ordningsföljden följer regelboken.

Stjärnans vandringspris till bästa lydnadshund i startklass

Tilldelas det ekipage som har högsta poäng i en officiell tävling i startklass. Vid lika poäng vinner den hund som har högst poäng i första momentet. Vid fortsatt lika poäng vinner det ekipage som har högst betyg i nästkommande moment. Ordningsföljden följer regelboken.

Stenens vandringspris till bästa lydnadshund

Tilldelas det ekipage som har högsta poäng i en officiell tävling i lydnadsklass 1, 2 eller 3. Vid lika poäng vinner den hund som tävlat i klass 3, därefter klass 2. Vid fortsatt lika poäng vinner den hund som har högst poäng i första momentet. Vid fortsatt lika poäng vinner det ekipage som har högst betyg i nästkommande moment. Ordningsföljden följer regelboken.

Pristagare 2019

Ormens vandringspris för bästa appellhund
Erika Fundberg & Winston
Gusses vandringspris för bästa spårhund
Emma Jansson & Linna
Blitz vandringspris för bästa sökhund
Irma Grahn & Dukke
Stenens vandringspris för bästa lydnadshund (klass 1-3)
Linn Leiderö-Palmlöv & Louie
Stjärnans vandringspris för bästa lydnadshund (startklass)
Susan Hanserkers & Alice
Gräshedens Esset’s vandringspris för bästa rapporthund

Du hittar tidigare års resultat här.

Comments are closed.