Stadgar

SBK’s normalstadgar för lokalklubbar ger ramarna för vår verksamhet.

Stadgarna går att läsa här.

Comments are closed.