Stadgar

Under åresmötet 2011 antog VBK SBK’s normalstadgar för lokalklubbar. Dessa stadgar ger ramarna för vår verksamhet.

Stadgarna går att läsa på Svenska Brukshundklubbens hemsida.
Klicka här för att läsa stadgarna

Comments are closed.