Sektorn för motion och dragsport

Sektorns mål är att främja motion och friskvård för både människa och hund. Sektorn vill verka för att Vällingby BHKs medlemmar upptäcker och utvecklar det positiva med att motionera tillsammans med sin hund – både motionärer och draghundsportare!

Kontakt: dragsport[a]vallingbybk.se

Vällingby BHK är från och med 2019 medlemsförening i Svenska Draghundsportförbundet vilket innebär att du kan tävla för VBK på officiella draghundstävlingar.

Planerade aktiviteter 2019

  • Skapa en sektorssida på klubbens hemsida (Q1, Emma) – KLART
  • Temakväll i “Motionera tillsammans med din hund” på klubbens öppna träning (Q2, Josefine) – KLART 3/4 och 24/4
  • Temakväll i “Barmarksdrag” på klubbens öppna träning (Q2, Malin) – KLART 8/5
  • Helgkurs i barmarksdrag för nybörjare och avancerade (Q3, Emma)
  • Inofficiellt klubbmästerskap i barmarksdrag/springa med hund (Q4, Ola)

Comments are closed.