Sektorn för nosework

Sammankallande: Sofie Grahn

Kontakt: nosework@vallingbybk.se

Sektionen skall verka för god sammanhållning och bra hundhållning. Sektionen skall samverka för att träningstillfällen görs möjliga för aktiva samt att uppmuntra nya intresserade för sporten.

Sektionen skall i den mån det är möjligt (tid, rum) se till att det i klubbens regi erbjuds:

  • Kurs i specialsök/ nosework, 1 till 2 per år ( då instruktör finnes)
  • Clinics med utomstående instruktör 1 ggr per år
  • ”Prova på” kvällar för intresserade klubbmedlemmar, 2-4 ggr per år.
  • Träningskvällar för specifik träningsgrupp.

Comments are closed.