Sektorn för nosework

Sektionen skall verka för god sammanhållning och bra hundhållning. Sektionen skall samverka för att träningstillfällen görs möjliga för aktiva samt att uppmuntra nya intresserade för sporten.

Sektionen skall i den mån det är möjligt (tid, rum) se till att det i klubbens regi erbjuds:

  • Kurs i specialsök/ nosework, 1 till 2 per år ( då instruktör finnes)
  • Clinics med utomstående instruktör 1 ggr per år
  • ”Prova på” kvällar för intresserade klubbmedlemmar, 2-4 ggr per år.
  • Träningskvällar för specifik träningsgrupp.

Comments are closed.