Träningskväll Specialsök | Sök på person

Inställd pga få anmälningar

Målgrupp: För ekipage som har gått kursen Specialsök 1 eller har motsvarande kunskaper.
Mål: Träningskväll för att testa klass 3 momentet “Sök på person”.

Innehåll:

Vi går igenom klass 3 momentet, sök på person. Olika övningar hur man startar upp sin träning samt hur man startar på fysisk person.

För att deltaga så bör du inte vara osäker på andras hundar då vi kommer att hjälpa varandra och agera figuranter åt varandra (inga sök kommer att ske ovan midjehöjd).

Du kan delta både med hund, eller som observatör.

Övrigt: Vi tränar en hund i taget, vilket innebär att din hund kommer behöva vänta sin tur i bilen.
Endast en person per hund.

Observera att det pågår en skotträning på klubben med start kl 18:30 fram till ca 19.00. (brukar vara klar tidigare, men inga skott förekommer efter kl 19:00). Har du skottberörd hund, är det bra att tänka att inte komma till klubben innan sista skotten.

Litteratur:
Antal träffar  1
Pris:
 • 100 kr för VBK medlem som deltar med hund
 • 50 kr för VBK medlem som deltar som observatör
Instruktör: Sofia Badawi
Kursdatum 2023: Inställd pga få anmälningar
Tisdag 25/4 kl 19.00 – ca.20:30

Anmälan

Anmälan till kursen sker genom formulär nedan. Efter någon/några dagar får du en bekräftelse med instruktioner för hur du ska betala kursen. Anmälan anses inte komplett förrän betalning skett.

Glöm inte att anmäla personen som kommer vara huvudföraren på kursen (anmäler du t.ex en annan familjemedlem, skriv in dennes information). Medföljande familjemedlemmar ska också vara medlemmar hos oss. De kan t.ex bli familjemedlemmar. Skriv deras information (namn, personnummer och mailadress) i textrutan här nedan.

Om du inte hör från oss på en vecka, skicka ett mail till kurser@vallingbybk.se

Med min anmälan ingår jag ett avtal med Vällingby BHK som innebär att jag godkänner att ovanstående uppgifter används inom VBK och för registrering av medlemskap hos Svenska Brukshundklubben.

Allmänt om våra kurser

 • Alla våra kurser anordnas i samarbete med Studiefrämjandet Stockholms län
 • För att gå på kurs hos oss måste du vara medlem i Vällingby BK. Medlemskapet betalas enklast in tillsammans med kursavgiften. Årsavgiften för fullbetalande medlem är för närvarande 610 kronor (Läs mer under Medlem)
 • Undantag är om är du medlem i Sveriges Hundungdom (SHU). Då behöver du inte lösa medlemskap i VBK för att gå kurs
 • Eftersom det är många som vill delta i våra kurser är anmälan till kurs bindande. Kursavgiften skall vara betald senast 2 veckor innan kursens början och återbetalas inte annat än vid sjukdom eller olycksfall. Dock, om du ångrar dig inom 14 dagar från att vi bekräftat din anmälan kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig.
 • Din hund måste vara vaccinerad mot valpsjuka, HCC och parvovirus under hela kursen. Ta med vaccinationsintyg och visa vid kursstarten.
 • ID-kontroll kommer att genomföras på alla hundar vid kursstart
 • Om din hund är importerad måste den vara minst sex månader gammal, ha vistats i landet tre månader, samt vara vaccinerad och märkt.

Annat som kan vara bra att tänka på

 • Vi är till största del utomhus på våra kurser. Kursen blir betydligt roligare om du är varm och torr.
 • Ta alltid med dig ordentligt med gott godis till hunden, roligaste leksaken och vanligt koppel  (ej flexi-koppel).
 • Det är inte säkert att du alltid kan ha din hund vid din sida. Ibland måste den kanske vänta i bilen, i en bur i klubbstugan eller vid ett träd (men självklart lämnar vi dem inte helt ensamma i skogen)
 • Ta med ordentligt med vatten till hunden (vi saknar rinnande vatten i klubbstugan)
 • I klubbstugan finns café och toaletter. Om vi ska ut i skogen kan det vara bra att ta med fika till dig själv.

Har du frågor om kursen, hör av dig till kurser@vallingbybk.se

Comments are closed.