Tävlingssektorn

Sammankallande: Susan Hanserkers

Vill du hjälpa till som funktionär på våra tävlingar?

Har du något förslag på tävlingsrelaterade aktiviteter som du tycker att vi ska anordna?
Vill skänka priser till våra tävlingar? Inte bara hundrelaterade saker är av intresse.

Hör av dig till tävlingssektorn på tavling@vallingbybk.se.

Aktiviteter 2023

Planerade:

 • Genomföra planerade tävlingar i bruks och tävlingslydnad
 • Träningsgrupper i lydnad/brukslydnad Q2 (Fullt)
 • Öppen skotträning tisdagar Q2, 5 ggr (Se nedan)
 • Träningstävling höst

Genomförda:

 • Öppen skotträning lördagar Q1, 4 ggr (1 gång inställd pga få anmälningar)
 • Informationstillfälle om regeländringarna i lydnad startklass-klass 2, 4 feb
 • Träningstävling vår, 25 feb (Inställd pga snö)

Skotträning Q2 2023

Under skotträningen skjuts 4 skott med 1 min mellanrum med startrevolver 9 mm, ekipagen väljer själva vad de gör under tiden men på övre plan är ekipagen passiva och på nedre plan aktiva. Efter de 4 skotten sker budföring med skott för de ekipage som vill, budföring utan skott sker ej inom ramen för skotträning. Anmäl närvaro i respektive fb-event.  Om vi under fredag eftermiddag ser att färre än 3 anmält närvaro tar vi oss friheten att ställa in skotträningen.

Följande tidpunkter sker skotträning om skyttar kan tillsättas:

 • Tisdag 28 mars kl 18.30, skytt Rebecca
 • Tisdag 11 april kl 18.30, skytt Emma
 • Tisdag 25 april kl 18.30
 • Tisdag 9 maj kl 18.30
 • Tisdag 23 maj kl 18.30

Auktoriserade tävlingsfunktionärer

Tävlingssekreterare lydnad: Tävlingsledare lydnad:
 • Lovisa Hanserkers
 • Malin Bouvin
 • Emma Jansson
 • Susan Hanserkers
 • Josefine Malmström
Tävlingssekreterare bruks:  Tävlingsledare bruks: Domare bruks:
 • Lovisa Hanserkers
 • Rebecca Eriksson
 • Emma Jansson
 • Malin Fahlén
 • Bettina Klinke (under utb)
 • Petri Piironen

Comments are closed.