Tävlingssektorn

Sammankallande: Susan Hanserkers

Vill du hjälpa till som funktionär på våra tävlingar?

Har du något förslag på tävlingsrelaterade aktiviteter som du tycker att vi ska anordna?
Vill skänka priser till våra tävlingar? Inte bara hundrelaterade saker är av intresse.

Hör av dig till tävlingssektorn på tavling@vallingbybk.se.

 

Planerade aktiviteter 2022

Öppen skotträning okt-nov 2022

Under skotträningen skjuts 4 skott med 1 min mellanrum med startrevolver 9 mm, ekipagen väljer själva vad de gör under tiden men på övre plan är ekipagen passiva och på nedre plan aktiva. Efter de 4 skotten sker budföring med skott för de ekipage som vill, budföring utan skott sker ej inom ramen för skotträning. För deltagande vid skotträning, betala in 100 kr på Pg : 40 56 28 -9 och märk betalningen “skott”, avgiften är densamma om du deltar vid 1 eller alla tillfällen. Anmäl närvaro i respektive fb-event, se länk nedan.  Om vi under fredag kväll ser att färre än 3 anmält närvaro tar vi oss friheten att ställa in skotträningen, ingen återbetalning av avgiften sker.

Följande tidpunkter sker skotträning

 • Lördag 1 oktober kl 14, skytt Sofie G
 • Lördag 15 oktober kl 14, skytt Sandra L
 • Lördag 29 oktober kl 14, skytt Petri P
 • Lördag 12 november kl 14, skytt ej fastställd
 • Lördag 26 november kl 14, skytt Petri P

Auktoriserade tävlingsfunktionärer

Tävlingssekreterare lydnad: Tävlingsledare lydnad:
 • Lovisa Hanserkers
 • Malin Bouvin
 • Emma Jansson
 • Susan Hanserkers
 • Nicole Young
 • Josefine Malmström
Tävlingssekreterare bruks:  Tävlingsledare bruks: Domare bruks:
 • Lovisa Hanserkers
 • Rebecca Eriksson
 • Emma Jansson
 • Malin Fahlén
 • Bettina Klinke (under utb)
 • Petri Piironen

Comments are closed.